Sunday, June 23, 2013

General Knowledge of Urdu for CSS PMS

11)Shah nama ki sinf shayiri k kis zumray mein aati hai?
 

Rizmiya

12)Khawaja banda nawaz gaisoo daraz ka ziker kis kitab mein hai?
 

Urdu ki ibtedaai nashonuma mein soofiya e karam ka hissa

13)Taareekh e adbiyaat e pak o hind k kisi aik murateb ka naam likhen.
 

Fayyaz Mehmood
14)Taloo e Islam Iqbal k kis majmooye mein shamil hai?
 

Baang e dara

15)Mayi Taajo Ahmad nadeem Qasmi k kis afsanay ka markazi kirdar hai?
 

Kapas ka phool

16)Manzil e shab kis ki tasneef hai?
 

Mukhtar Saddique

17)Udas naslen kitnay abwaab per mushtamil hai?
 

50

18)Khakim ba'dehan mein kitnay khakay aur mazahiye shamil hain?
 

8

19)Kapas ka phool mein kitnay afsanay shamil hain?
 

17

20)chand ham aser mein kitnay khaakay shamil hain?
 

24

0 comments

Post a Comment